16.12 loengu “Innovatsioonitehnoloogiad” refleksioon

Kui ma tavaliselt olen eeskujulik ja täidan refleksiooni ülesande kohe pärast loengut (hiljemalt järgmisel päeval), siis seekord otsustasin oma refleksiooni esitada tunduvalt hiljem. Põhjus oli lihtne. Tahtsin uuesti lugeda läbi oma konspekti ja näha, kui palju mul päriselt loengus olevast meelde jäi ja kui hästi ma ikka aru sain, millest me rääkisime. Kui aus olla, siis ega ikka ei saa siiani rahuldavalt hästi aru…

Loengus tutvustati teooriaid, mis mõtestavad modelleerimise tasandil. Näiteks:

 1. Lineaarsed mudelid: 2-faktorilised – tehnoloogiast tulenev surve areneda ja teiselt poolt turu tõmme („push-pull“)
 2. Tagasidestatud mudelid
 3. Torustiku-mudel
 4. Innovatsioonivõrgustikud. Avatud innovatsioon, mille kõrghetk oli vahemikus 2005-2010. Innovatsioon, mis ei saa läbi, vaid mis on koguaeg käimas.

Lisaks tutvustas õppejõud innovatsiooniküpsuse auditit organisatsioonis. Enamus auditeid on ülesehituselt üsna lihtsad ja viiakse läbi küsitluste/intervjuude abil. Populaarsemad näited (kirjanduse põhjal):

 • Innovation for Growth (Mobbs, 2011)
 • Innovation Diamond (APCQ Cooper, 2005)
 • McKinsey 7S innovatsiooniauditi mudel. 7S-i väljendab seda, milliste valdkondadega seotud küsimusi esitatakse organisatsiooni töötajatele.

Juttu oli ka innovatsiooniportfooliost, mis on üsna ujuv mõiste, mis tähendab, et sellele pole ühest tähendust. Võrdsustatakse näiteks projektiportfoolioga, mis aga kõigi teadlaste arust pole päris õige (näiteks S. Mathews).

Loengus kujunes ka arutelu, millised innovatsioonid (tuumik-innovatsioon, laiendav innovatsioon, transformeeriv innovatsioon) tulid meelde oma valdkonnast. Näiteks raamatukogu näited: laiendav innovatsioon, kus on pääsetud ligi sihtrühmadele, kellele varem pole ligi pääsetud – eestlased, kes on aastaid elanud välismaal; transformeeriv innovatsioon (veebiarhiiv – arhiveeritud veebilehed, mis pole enam aktiivsed).

Loengus tegime ka iseseisvaid ülesandeid, mis kulmineerusid minu kritselduste põhjal meie rühmatöö teemade ümber.

 

Loodan, et kõik siin postituses mainitud mõisted ja tähendused tunduvad mulle üks hetk väga tuttavad ja arusaadavad ning mul on võimalus vaadata tagasi ja mõelda, et kuidas ma küll seda ei teadnud. See ongi ju õppimine. Oleks kole kurb ja igav, kui kohe kõike teaks.

 

Advertisements
Posted in IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad | Leave a comment

18.11.2017 Innovatsioonitehnoloogiate loengu kokkuvõte

Blogipostitus on minu kokkuvõte 18.11.2017 toimunud kontaktloengust aines „Innovatsioonitehnoloogiad“. Loengus oli peamiselt juttu erinevatest innovatsioonimudelitest ja õppejõud viis läbi eksperimentaalse grupitöö, millesse oli kaasatud 20 tudengit.

Kõigepealt tutvustas õppejõud uuesti Rogersi innovatsiooni difusiooni mudelit (1962), mis annab uurijale kaks konstrukti ehk teaduslikku teoreetilist mõõdetavat asja. Esimene konstrukt on innovatsiooni omaksvõtu suhtes hoiakute tüübid ja umbkaudne jaotus. Teine on innovatsiooni omaksvõtu viis etappi. Need kaks konstrukti on omavahel seotud. Innovatsiooni difusiooni mudelil on näidatud ka Moore’i kuristik, kus paljud algatused „hääbuvad“.

Uurimuse läbiviimise instrumendi valimisel on väga oluline reliaablus (usaldusväärsus) ja valiidsus (tõesus). Suureks probleemiks on see, et üliõpilaste poolt koostatud uurimustöödes kasutatakse tihtipeale instrumente, mis pole kumbagi. Selle probleemi aitaks lahendada see, kui valitakse juba varem testitud  ja vastavale uuringule sobiv instrument.

Õppejõud tutvustas Atkisson, A (1991) innovatsiooni difusiooni mängu, mille raames viidi läbi ka loengus toimunud eksperiment.

Innovatsiooni elluviimisel on oluline teada, millised on:

 1. Edutegurid, et veenda peavoolu ja kaasaminejaid:
 • Suhteline/tunnetatud eelis ehk tuleb kirjeldada praktiliselt, mis muutub paremaks.
 • Ühilduvus ehk tuleb veenda selles, et see pole midagi täiesti uut, vaid varasemal teadmusel on ka väärtus.
 • Keerukus ehk kui palju pingutust nõuab uuenduse mõistmine ja rakendamine.
 • Katsetatavus ehk tuleb võimaldada inimestel riskivabalt piloteerida uuendust.
 • Vaadeldavus ehk silmaga nähtav uuendus.
 1. Tegutsemistasandid:
 • Personaalne, olles ise eeskujuks.
 • Meedia vahendusel (infotunnid, voldikud, artiklid jne).
 • Institutsionaalne, mille käigus muudetakse kodukorda ja sisemisi reegleid.

Mina seekord otsustasin eksperimendis mitte osaleda ja vaadelda pealtvaatajana, kuidas eksperiment õnnestub, samal ajal mõeldes sellele, et oma isiklikus tööelus olen üsna pea seismas silmitsi ka ühe innovatsiooni elluviimisega, mis ilmselt toob kaasa sarnased seisukohad nagu olid esitatud amööbi kujul. Huvitav oli teada saada, kuidas võiks või peaks suhtlema erinevate sihtgruppidega ning samal ajal jälle saada kinnitust, et innovaatori väsimatu positiivne roll määrab paljuski selle, kuidas innovatsiooni elluviimine kulgeb.

Õppejõud tutvustas meile ka erinevaid innovatsioonimudeleid, mida usinamad olid juba ühe individuaalse kodutöö raames ka uurinud.

Näiteks oli jutuks innovatsiooni omaksvõtu kõver ja Gartner Hype Cycle, mis illustreerib, kuidas algselt väga suured ja ambitsioonikad ideed on viinud ootused väga kõrgele, aga need ootused ei täitu ja seega toimub suur langus. Samas olukord enamasti normaliseerub, sest süsteemiga tegeletakse edasi ja seega nähakse vaeva, et arendada paremaks.

Rääkisime ka TAM2-st (Venkatesh, 2000), mis lähtub ratsionaalse käitumise teooriast ja selle kohaselt on uuenduse kasutuselevõtt ehk inimese käitumise muutumine vaadeldav inimese hoiakust. Eraldi jätsin meelde, et Perceived usefulness ja perceived ease of use tähendab, et kui toodet on lihtne kasutada ja inimene tajub, et toote kasutamine viib tulemuste paranemiseni, siis on innovatsioon väärt.

Oma rühmatöö raames analüüsisimise Concerns-Based Adoption mudelit, RAT mudelit ja Digipeegel.ee raamistikku ja jõudsime järeldusele, et meie rühmatöö seisukohalt on RAT mudel kõige sobivam.

Posted in IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad | Leave a comment

Rühmatöö aines “Õpikeskkonnad- ja võrgustikud” (vahendite võrdlus ja valik)

Blogipostitus on järjeks meie (Eliise, Ave, Kerli) eelmisele rühmatööga seotud postitusele. Oleme oma rühmatööga jõudnud sinna faasi, kus oleme paika pannud rühmatöö eesmärgid, testinud erinevaid vahendeid, võrrelnud neid omavahel ja seejärel teinud ka omapoolse valiku. Eesmärgi täitmiseks valis igaüks ühe süsteemi, mida analüüsida ja seejärel esitas iga meeskonna liige kokkuvõtte. Kokkuvõtete põhjal tegime lõpliku valiku, et edasi liikuda rühmatöö järgmise ülesande juurde ehk eesmärgiks on luua õpikeskkonna skeem.

Esimeseks ideeks oli siduda võimalik uue töötaja õpihaldusüssteem siseveebiga. Selle mõtte me siiski unustasime üsna kiirelt, sest siseveeb oleks jäänud liiga jäigaks arvestades meie vajadusi ning ilmselt on ka tasuvam kasutada juba valmis õpihaldussüsteemi, kus tuleb peamiselt tegeleda vaid sisuloomega.

Põgusalt tutvusime ka eestlaste poolt loodud süsteemiga Edutizer, kuid kahjuks ei olnud seda võimalik tasuta versioonina testida. Küll aga oli võimalik näha demo-versiooni, mis meile ei andnud piisavalt informatsiooni, et vastata kõigile küsimustele. 

Järgnevalt anname põgusa ülevaate kolmest “sõelale jäänud” süsteemist:

Docebo

Tegemist on pilvepõhise online-õpihaldussüsteemiga. Doceboga on võimalik kaardistada asutuses olevad oskused/kompetentsid ja saada ülevaade, milline on töötajate oskuste tase ning millistes valdkondades oleks vaja korraldada rohkem koolitusi ja oskustaset parandada. Märskõnadeks: testi, jälgi ja raporteeri.

 • Docebo pakub võimalust luua teste, jälgida nende täitmist ja seejärel koostada testitulemuste kohta raporteid.
 • Raportite abil on võimalik visualiseerida koolituste mõju töökvaliteedile ja -produktiivsusele.
 • Võimalus otse pöörduda konkreetse valdkonna eksperdi poole (asutusesisene).
 • Lihtsasti kasutatav nii koolitajale kui ka õppijale.
 • Õpimärkide kasutamise võimalus. Premeerimine (“Gamification”). Võimalik luua parimate testitulemuste top10-nimekirja.
 • Õpihaldussüsteem näeb atraktiivne välja – asutusel on võimalik kasutada oma logosid, värvitoone, kujundust ja veebidomeeni.
 • Süsteemi vahendusel on võimalik kasutada nii klassiruumi kui ka kombineeritud õppe meetodeid.
 • Võimaldab ka pidada veebikonverentse.
 • Süsteemi integreerimise võimalus.
 • Sertifitseerimine ja ümberõppe võimalused.
 • Võimalus pakkuda loodud kursust ka tasuliste kursustena väljaspool asutust.

Docebol on ka tasuta testversioon. Saladuskatte all võib öelda, et Docebo oli lõppkokkuvõttes TOP 2 hulgas. 

Adobe Captivate Prime

Süsteemi on võimalik kasutada nelja erineva rollina: Administraator, Autor, Õppija ja integratsiooni administraator.

Plussid:

 • Inimeste lisamise võimalus.
 • Koolituste loomine on lihtne (näitab dashboardil erinevaid koolitusi, kuhu saab registreerida). 
 • Süsteemis on tähtaegadega kalender. 
 • Loogiline ülesehitus.

Miinused:

 • Polnud aru saada, kuidas lisada materjale/dokumente, mis oleksid kõigile nähtavad
 • Suunitlus on ainult töötajate koolitamisele.
 • Erinevad rollid ajavad segadusse

Pidasime Adobe Captivate Prime’i enda vajadustest lähtuvalt kõige kehvemaks. Järgmisena tutvustame aga õpihaldussüsteemi Talent LMS, mis osutus ka meie rühmatöö raames “võitjaks”.

Talent LMS

 • Süsteemi saab lisada linke ja erinevas formaadis faile: YouTubevideod, Exceli-tabelid, Word-failid, PDF-failid, muusikafailid, fotod, WordPressi ja Flickri lingid jne.
 • Kasutatav arvutis, tahvelarvutis ja telefonis, ka Iphones ja Ipadis.
 • Võimaldab koostada teste, kasutades erinevad küsimuste tüüpe ja luua erinevate omadustega teste.
 • Aruannete koostamise võimalus ja võimalus saata need e-posti aadressile.
 • Võimalik korraldada sündmusi klassiruumis või videokonverentsi teel.
 • Kiire ja lihtne sisu lisamine, õppekava loomine, kasutajate haldamine. Kursuse aruanded on ühel tsentraliseeritud ekraanil.
 • Mängulised lahendused (õpimärgid, punktid, tasemed, preemiad jm).
 • Saab kujundada oma maitse järgi.
 • Tasuta kasutamisvõimalus (lisavõimaluste kasutamiseks lisatasu).
 • Sertifitseerimise võimalus.
 • Eraldi üksuste loomine meeskondadele – igale tiimile on võimalik anda eraldi kursus, kasutajad, URL, keel ja ajavöönd.
 • Veebilehe loomise võimalus oma domeeni nimega.
 • Koostöö enam kui 200 süsteemiga.

Talent LMS annab meile palju mänguruumi ja võimalusi ning seetõttu otsustasime antud süsteemi kasuks. Esmapilgul ei jäänud olulisi miinuseid silma, kuid kui järgmises rühmatöö etapis peaks õpikeskkonna skeemi tehes midagi silma jääma, siis paneme kirja ja anname ka Teile teada.

Järgmise postituseni!

Ave, Eliise ja Kerli

 

Rühmatöö viiakse läbi aine “Õpikeskkonnad- ja võrgustikud” raames.

Posted in IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud | Leave a comment

Innovatsioonimudel: R.A.T. mudel

Meie (Eliise, Ave ja Catlyn) rühmatöö esimene osa on leitav siit. Järgneva blogipostituse eesmärgiks on anda ülevaade innovatsioonimudelist nimega R.A.T ja selle senisest rakendamisest uuringutes. Blogipostituse lõpus annan hinnangu, kas mudelit võiks kasutada oma rühmatöö raames.

Kõigepealt jagan Teiega üht ülevaatlikku videot, mille leidsin YouTube’st. Nagu öeldakse: “Pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna”.

RAT on hindamisraamistik mõistmaks tehnoloogia rolli õppimisel, õpetamisel ja õppetöö tegevustes. RAT mudeli loojaks on Dr  Joan Hughes (1998) (Hughes, kuupäev puudub). RAT mudel sarnaneb SAMR mudelile, kuid on lihtsam ning on loodud eelkõige õpetajatele eesmärgiga kasutada efektiivselt erinevaid IKT vahendeid (iPadid, sülearvutid, nutitelefonid jm) õppetöös (Kelly, 2016).

RAT on akronüüm, mis koosneb järgmiste sõnade algustähtedest:

Replacement  (Asendumine) – tehnoloogia kui teistsugune vahend samade õppepraktikate jaoks. Tulemused jäävad pigem endiseks. Näiteid: proxy, stand-in, surrogaat.

Amplification (Täiendamine) – tehnoloogia suurendab õppepraktikate tõhusust, efektiivsust ja produktiivsust. Ülesanded on põhimõtteliselt samad, fundamentaalseid muutusi ei tehta, kuid tehnoloogia kasutamine suurendab efektiivsust ja kiirendab tegevust. Näiteks suurendamine (enlargement), detailide lisamine, ulatuse laiendamine jne.

Transformation (Üleminek) – tehnoloogia abil luuakse uus harjumus, õppimisviis või õppekava. Siia alla kuulub uue sisu loomine, uute inimeste kaasamine või uute kognitiivsete viiside ilmnemine. Näiteks ümbertegemine, muutused, konversioon, revolutsioon, restruktureerimine ja -organiseerimine. (Hughes, kuupäev puudub)

Mudeli eesmärgiks on selgeks teha, kas digitaalse tehnoloogia funktsiooniks on haridustegevuses asendada, täiendada või teiseneda (transformatsioon). Näiteks kui õpetaja kasutab õppetöös iPadi vaid õpiku asendusena, siis võib öelda, et tegemist on R-tasemega ehk asendamisega. A-tase ehk täiendamine on saavutatud siis, kui kasutatakse uusi rakendusi, nagu näiteks erinevad äpid või esitlustarkvara kasutamine (Prezi, Powerpoint jne) sisu esitlemiseks. T-tase ehk n-n üleminek 21. sajandi õppijate tasemele toimub siis, kui erinevaid tehnoloogilisi lahendusi kasutatakse ära uute tegevuste tarbeks, nagu näiteks luua ise multikaid, interaktiivseid pilte jne. (Kelly, 2016)

RAT mudeli uuringuid on tehtud aastast 1999 teemadel:

 • Digitehnoloogiate kasutamine õppetegevuses
 • Kuidas õpetajad kasutavad õppetöös tehnoloogiat (erinevatel kooliastmetel ja õppekavadel)?
 • Õpetajate teadmiste mõju õppetegevusele
 • Kuidas tehnoloogia kasutamine mõjutab õppimist (nii üksi kui grupis)?
 • Kuidas õpib õpetaja ja kuidas mõjutab tehnoloogia õpetajate tegevust?
 • Tehnoloogia integratsiooni uuringud (Hughes, kuupäev puudub)

RAT mudelit on võimalik kasutada meie innovatsiooni rühmatöö raames. Selleks tuleks kõigepealt analüüsida, kuidas on tehnoloogiat kasutatud erinevates ELU projektides ning seejärel määrata, kus tasemel hetkeseisuga ollakse ning lõpuks pakkuda välja lahendusi, kuidas tehnoloogiat paremini õppetöösse integreerida.

Kasutatud kirjandus:

 1. Hughes, J.E. (kuupäev puudub). R.A.T. Model. Loetud 14.11.2017 aadressil http://techedges.org/r-a-t-model/
 2. Kelly. (2016, 1. mai). The RAT Model [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil https://instructionaldesignbykelly.wordpress.com/2016/03/01/the-rat-model/
Posted in IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad | 1 Comment

Neljas teema: 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad

Blogipostitus on vastuseks neljanda teemaga seotud ülesandele. Postitus on jaotatud kolmeks osaks: raporti lugemisel tekkinud mõtted, mobiiliseadmete kasutamine ja nutirakenduse tutvustus. Lugemismaterjali viide:

Adams Becker, S., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Hall Giesinger, C., Ananthanarayanan, V., et al. (2017). NMC Horizon Report: 2017 Library Edition. Austin, TX: The New Media Consortium. Kättesaadav aadressil: https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-library-edition/

 • Mis mõtted tekkisid raporti lugemisel?

Minu hinnangul on raamatukogud asetatud üsna raskesse seisu ja raamatukogudel on viimane aeg oma kuvandit muutma hakata (selle lausega ei väida, et osa raamatukogusid seda juba ei teeks). Raamatukogu ei ole vaid “ruum täis raamatuid”, kus raamatukoguhoidja võib Sind vajadusel aidata, vaid see on midagi enamat. Raamatukogu on lisandväärtus sellele, mis on meile Internetist kättesaadav.

Teadmus raamatukogudest ei jõua inimesteni iseenesest, vaid raamatukogud peavad oma uudse kuvandi loomiseks vaeva nägema. Seetõttu on aktuaalseks muutunud raamatukogu turundamine. Näiteks Eesti Rahvusraamatukogus on kommunikatsiooni- ja turundusosakond, kuid sirvides mõne teise suurema raamatukogu töötajate nimekirju, siis sellist ametikohta, veel vähem osakonda, pigem ei leia. Ilmselt raamatukogusiseselt turundusega mingil määral tegeletakse, kuid ülesanne on jaotatud mitme inimese vahel laiali.

Raamatukogu turundamine polnud siiski teema, millest ma täna kirjutada tahtsin, vaid see, milliste tõenäoliste muutuste ja väljakutsetega seisavad silmitsi akadeemilised- ja teadusraamatukogud viie aasta vaates (2017-2021). Aluseks on võetud NMC Horizon 2017. aasta raamatukogude eri raporti uuringutulemused.

Raamatukogude olulisemateks ülesanneteks on luua õppekeskkond nii individuaal- kui ka koostööliseks tegevuseks, kogudes samal ajal järjepidevalt informatsiooni kasutajavajaduste kohta, et püsida järjel ühiskonnas toimuvate arengutega. Sealhulgas arvestades uusi andmetöötlusviise (GIS-andmed, andmete visualiseerimine ja suurandmed), tehisintellekti kui ka asjade internetiga seonduvaid arenguid. Raamatukogude strateegiliseks eesmärgiks peaks olema ka kasutajate digipädevuse tõstmine ning teadustegevuse arendamine.

Pikaajaliste eesmärkide täitmiseks tuleks raamatukogudel teha omavahelist koostööd. Koostöö võimaldab kokku hoida kulusid, jagada teadmisi ning raamatukogu hallatavaid allikaid. Allikad ei ole tänapäeval üksnes paberkandjal, vaid võivad olla väga erineval kujul digitaalsed materjalid (sh graafika, audio, video). Kusjuures allikate loojateks on ka raamatukogu kasutajad. Võtame kas või ümberpööratud klassiruumi näite, kus õpetaja-õpilase vaheline interaktsioon pole enam traditsioonilist laadi – õpetaja räägib, õpilased kuulavad. Õpilased töötavad materjalid kodus läbi ning klassiruumis toimub ülesannete lahendamine ja arutlemine. Sellelaadse õppe puhul muutub ka raamatukogude roll, kuna kasutajad tulevad otsima pigem praktilisemat laadi teadmisi (näiteks raamatukogudes olevad makerspace’id ehk avatud isetegijate töökojad). Raamatukogudest ei tulda otsima vaid materjale, sest need on niikuinii kättesaavad Internetist, vaid raamatukogu muutub keskkonnaks, kus toimub õppe- ja uurimistegevus. Sellise tegevuse kaasaaitamiseks peavad raamatukogud tegema koostööd ka haridusasutustega ning nagu juba mainitud – hindama järjepidevalt kasutajavajadusi, et pakkuda neile otsingute kaudu relevantseid allikaid. Kusjuures siin on ka oluline, et pakutavad teenused oleksid lihtsasti leitavad ja kasutatavad, esteetilised ja arusaadavad.

Raportis on välja toodud ka suurimad väljakutsed, mis võivad eesmärkide täitmisel esineda ning tehnoloogiad, mille kasutuselevõtuga tuleb arvestada. Tehnoloogiatena on välja toodud suurandmed, e-teadus, raamatukoguteenuste platvormid, online ehk virtuaalkeskkonnas esindatud identiteet, tehisintellekt ja asjade internet.

Raamatukoguteenused ja -allikad peavad olema kõigile kättesaadavad, kaasa arvatud erivajadustega inimestele, mis on suureks väljakutseks muutuvas keskkonnas. Raamatukogud on vastutavad ka kasutajate digikirjaoskuse parandamisel ehk raamatukogud peaksid toetama kasutajate oskust hinnata kriitliselt informatsiooni ja allikate relevantsust. Tänapäeval on tekkinud olukord, kus osatakse kasutada erinevaid digitaalseid vahendeid, kuid ei osata hinnata leitud materjalide väärtust, neid tõlgendada ja seejärel avalikustada omapoolset hinnangut. Olukorras, kus raamatukogud peaksid hakkama pakkuma teistsuguseid teenuseid, tuleks mõelda ka organisatsiooni struktuuri muutmisele, mis sobituks paremini tulevikutöö vajadustega. Arvestama peab agiilsete meetodite ja 21. sajandi töötegemise praktikatega. Raamatukogude kui teadusinfo repositooriumide väljakutseks on ka teadustööde avalikustamine, kuna ei kasutata ühtseid standardiseerimismeetodeid (nt metaandmed). Paraku ei ole võimalik suuri muudatusi ellu viia ilma finantsiliste vahenditeta, mida on raamatukogudel pigem vähe. Ka poliitiline maastik mõjutab raamatukogusid – eredad näited on Brexiti ja Trumpi mõjutused vastavalt UK ja USA raamatukogude tegevusele. Lõpetuseks on oluline, et osapooled mõistaksid, miks on muutused olulised ja mis eesmärgil neid tehakse. Kui sedalaadi mõistmine puudub, siis on kahjuks väga raske ka muudatusi ellu viia.

Raamatukogu kontseptsioon on tõesti muutumas ja raporti uuringutulemused on hea näide sellest. Raamatukogud pole kindlasti ka ainus organisatsioon, mis võivad „ajale jalgu“ jääda, kui ei võeta õigeaegselt ette laiaulatuslikke muudatusi. Muudatused võivad olla erineva iseloomuga – füüsilised, mentaalsed, sotsiaalsed. Eriti oluline on see muidugi akadeemilistes- ja teadusraamatukogudes, mis on tihedalt seotud haridusasutuste tegevusega. Samas võib-olla kõik raamatukogud ei peakski järgima kõikvõimalikke uuendusi, näiteks kohalikud väikesed rahvaraamatukogud, kus käiaksegi otsimas ilukirjanduslikke teoseid, vaikset kohta lugemiseks ja kus nädalavahetuseti peetakse lastele lugemishommikuid. Võimalik, et see on ka nostalgia, mis minus kõneleb.

 • Mobiilseadmete kasutamine oma õppetöös ja/või personaalses õppimises;

Mobiilseadmena kasutan vaid nutitelefoni õppetöö haldamisega seotud tegevusteks. Nutitelefoni abil saan kiiresti ja olenemata asukohast teada, mis seisud on kodutöödega – millal on esitamistähtaeg, kust leian materjalid, kas on veel detaile, millega peaksin arvestama. Nutitelefon on ka suureks abiks grupitööde tegemisel, kuna on võimalik kiirelt reageerida küsimustele ja probleemidele. Muude tegevuste korral kasutan sülearvutit. Tahvelarvutit pole siiani pidanud vajalikuks osta.

 • Nutirakenduse tutvustus

Kahjuks pean tõdema, et ma ei ole väga usin nutirakenduste kasutaja. Olgugi, et pean end pigem digipädevaks, jääb mulle juba endalegi mulje, et olen üsna traditsioonilist laadi ning hindan jätkuvalt „vana head“ paberit-pliiatsit ning raamatulugemist. Samas kui rääkida näiteks tööalasest õppimisest, siis otsin pidevalt uusi viise, kuidas kasutada ära tehnoloogilisi lahendusi. Eelmisel aastal kasutasime aines „Tehnoloogiapõhine õpe organisatsiooni“ rakendust nimega „Ach so!“, mille kasulikkust nägin vaimusilmas nii mõnegi tegevuse puhul. Ach so! on äpp, mis võimaldab salvestada, märkmeid lisada ja jagada videoklippe.

Posted in IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud | Leave a comment

Rühmatöö aines “Õpikeskkonnad- ja võrgustikud”

hmatöö eesmärgiks on luua õpihaldusüsteem, mis abistaks uut töötajat töösse sisseelamisel. Õpihaldussüsteemis on võimalik tutvuda organisatsiooni sisemiste dokumentidega, nagu näiteks juhendid, korrad, strateegiad jm. Süsteemi kaudu lahendab töötaja ka teste, mille eesmärgiks on välja selgitada, kas töötaja on saanud piisavalt teadmisi loetud materjalidest või oleks vaja teatud küsimustes täiendkoolitust. Õpihaldussüsteemiga peaks olema seotud ka sotsiaalne tarkvara, et töötaja saaks ühendust võtta kas oma juhendaja või mõne teise töötajaga, kes saaks teda tekkinud küsimustes aidata või küsida mõnel teemal lisainformatsiooni. Õpihaldussüsteem peaks olema võimalikult lihtne ja arusaadav, et igas vanuses ja erineva IT-pädevusega inimesed saaksid selle kasutamisega hakkama. Õpihaldussüsteem jääb töötajale avatuks vähemalt 0,5 aastaks.

Rühmatöö liikmed: Eliise Lass, Kerli Hallik, Ave Sarõtšev

Rühmatöö viiakse läbi aine “Õpikeskkonnad- ja võrgustikud” raames.

Posted in IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud | 1 Comment

V moodul: küsimustele vastamine

Blogipostitus on loodud vastuseks viienda mooduli raames esitatud küsimustele. Küsimustele vastamiseks kasutasin õppejõu Sirje Virkuse konspekte ja lisamaterjale.

 1. Mida mõistad teadmusjuhtimise süsteemide ja tehnoloogiate all?

Teadmusjuhtimise süsteemid jagatakse teadmusjuhtimise protsessist lähtuvalt kolme suurde rühma

 • Teadmushõive ja kogumise süsteemid (knowledge discovery, capture and creation systems) – toetavad uue vaiketeadmuse või väljendatud teadmuse loomise protsessi või sünteesi eelnevatest teadmistest.
 • Teadmuse jagamise süsteemid (knowledge sharing systems) – toetavad protsesse, mille kõigus väljendatud teadmus või vaiketeadmus edastatakse teistele isikutele.
 • Teadmuse rakendamise süsteemid (knowledge application systems) –  toetavad protsesse, milles teatud isikud rakendavad teiste inimeste teadmisi, kusjuures nad tegelikult ei ole ise omandanud või õppinud neid.

Teadmusjuhtimise süsteemide eesmärgiks on informatsiooni ja teadmiste loomise ja jagamise parendamine, organisatsiooni toimimise parandamine informatsiooni ja teadmiste parema loomise, jagamise ja kasutamise kaudu, samuti konkurentsieelise või kõrgetasemelise innovatsiooni tagamine.

Teadmusjuhtimise tehnoloogiad on teadmusjuhtimist soodustav infotehnoloogia (ei keskendu infojuhtimisele). Mõned näited: tehisintellekt, mitmesugused ekspertsüsteemid, arvutisimulatsioonid, teadmusandmebaasid, videokonverentsisüsteemid, repositooriumid, sotsiaalse tarkvara vahendid.

 1. Kuidas on teadmusjuhtimise protsessid, süsteemid, mehhanismid ja tehnoloogiad omavahel seotud?

Teadmusjuhtimise protsess on miski, mis peaks muutma organisatsiooni töötajate teadmised ja oskused organisatsiooni teadmuseks ning rakendama seda teadmust organisatsiooni eesmärkide nimel. Teadmusjuhtimise protsessi edukaks toimimiseks luuakse teadmusjuhtimise süsteeme ja kasutatakse teadmusjuhtimise tehnoloogiaid ja mehhanisme, mis lihtsustavad organisatsiooni töötajate teadmuse loomist, jagamist, säilitamist ja vajadusel muidki teadmust kasutavaid tegevusi. Toon teadmuse jagamise näite. Teadmusjuhtimise protsess on teadmuse jagamine, mille jaoks luuakse teadmiste/teadmuse jagamise süsteem. Teadmiste jagamine võib toimuda erinevate mehhanismide kaudu, nagu näiteks rotatsioon, konverentsid, ajurünnak, koostööprojektid või jagatakse dokumente nagu memod, juhendmaterjalid, kirjad, ettekanded jne. Teadmuse jagamise tehnoloogiatena kasutatakse erinevaid infotehnoloogilisi lahendusi, nagu näiteks videokonverentsid, elektroonilised diskussioonigrupid ja email. Lisaks on veel rühmatöövahendid, andmebaasid, repositooriumid, hea praktika andmebaasid, kogetud õppetundide süsteemid ja teadmiste lokaatorsüsteemid.

Posted in INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad | Leave a comment